کالای فیزیکی

کد ۲۲۷۹ دامن جین جلو چاکدار ترک

کد ۲۲۷۹ دامن جین جلو چاکدار ترک
کد ۲۲۷۹ دامن جین جلو چاکدار ترک
کد ۲۲۷۹ دامن جین جلو چاکدار ترک
کد ۲۲۷۹ دامن جین جلو چاکدار ترک
کالای فیزیکی

کد ۲۲۷۹ دامن جین جلو چاکدار ترک

۸۲۵٫۰۰۰۷۳۰٫۰۰۰تومان
تیره
34
اضافه به سبد خرید

دامن جین جلو چاکدار ترک

کبفیت عاالی

سایزبندی ۳۴ تا ۴۲

تنخور عاالی

دو رنگ تیره و روشن

قد روشن حدود ۸۰

قد تیره حدود ۹۰