کالای فیزیکی

کد ۲۲۸۴ کراپ یقه سه سانت استین بلند انگشتی

کد ۲۲۸۴ کراپ یقه سه سانت استین بلند انگشتی
کد ۲۲۸۴ کراپ یقه سه سانت استین بلند انگشتی
کد ۲۲۸۴ کراپ یقه سه سانت استین بلند انگشتی
کد ۲۲۸۴ کراپ یقه سه سانت استین بلند انگشتی
کالای فیزیکی

کد ۲۲۸۴ کراپ یقه سه سانت استین بلند انگشتی

ناموجود
سفیدشیری
اضافه به سبد خرید

کراپ یقه سه سانت

آستین انگشتی

کبریتی ریز کشی

فیری سایز مناسب ۳۴-۳۶-۳۸-۴۰

قد از سرشونه ۴۶ سانت