کالای فیزیکی

کد ۲۳۰۴ بافت راه راه

کد ۲۳۰۴ بافت راه راه
کالای فیزیکی

کد ۲۳۰۴ بافت راه راه

۵۸۰٫۰۰۰تومان
زمینه مشکی با راه راه سفید
اضافه به سبد خرید

بافت راه راه

وارداتی

زمینه مشکی و زمینه کرم

فیری سایز مناسب ۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲

قد 65

عرض سینه 126