کالای فیزیکی

کد ۲۳۰۹ شلوارک دامنی کمربنددار

کد ۲۳۰۹ شلوارک دامنی کمربنددار
کد ۲۳۰۹ شلوارک دامنی کمربنددار
کد ۲۳۰۹ شلوارک دامنی کمربنددار
کد ۲۳۰۹ شلوارک دامنی کمربنددار
کالای فیزیکی

کد ۲۳۰۹ شلوارک دامنی کمربنددار

۴۲۰٫۰۰۰تومان
سبز
۲
اضافه به سبد خرید

شلوارک دامنی کمربند دار

جنس کتون لخت

دو رنگ

دو سایز

سایز ۱ مناسب ۳۶-۳۸ (عرض کمر ۳۴ تا ۳۷)

سایز ۲ مناسب ۳۸-۴۰(عرض کمر ۳۸ تا ۴۱)

سایز ۳ مناسب ۴۰-۴۲