کالای فیزیکی

کد 2306 بافت یقه اسکی راه راه ترک

کد 2306 بافت یقه اسکی راه راه ترک
کد 2306 بافت یقه اسکی راه راه ترک
کد 2306 بافت یقه اسکی راه راه ترک
کالای فیزیکی

کد 2306 بافت یقه اسکی راه راه ترک

ناموجود
اضافه به سبد خرید

بافت راه راه ترک

وارداتی

یقه اسکی

پارچه بسیار نرم

زمینه مشکی

فیری سایز مناسب ۳۴-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

قد ۷۰

عرض ۱۳۰